super pasta pbh do mycia rąk
 

tel.: +48 601 71 71 80

AS-2, płyn do mycia silnie zabrudzonych powierzchni

OPIS:

Zasadowy preparat do mycia powierzchni silnie zabrudzonych nierozpuszczalnymi w wodzie zabrudzeniami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (np. tłuszcze) oraz syntetycznego (np. smary); sadzy – z różnych powierzchni. Preparat wysokopieniący, nie powlekający, o świeżym zapachu.

Wartość pH (produkt nie rozcieńczony) ok. 12,5

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

– Gastronomia i przemysł spożywczy;
– Przemysł samochodowy, maszynowy;
– Lokale użyteczności publicznej;
– Gospodarstwa domowe.
– Przemysł lotniczy

SPOSÓB ZASTOSOWANIA:

– Mycie i czyszczenie powierzchni twardych, niezabezpieczonych, wodoodpornych i zasadoodpornych:
– podłogowych np.: laminat, glazura, terakota, lastriko;
– niepodłogowych np.: metalowe części maszyn, urządzenia przemysłowe ze stali nierdzewnej (cysterny, zbiorniki po olejach), szklarnie ogrodnicze;
– Pranie i czyszczenie:
– silnie zabrudzonej odzieży roboczej, tapicerki samochodowej (pranie ręczne lub w pralkach mechanicznych).

DOZOWANIE:

Mycie ręczne i maszynowe (w maszynach wysokociśnieniowych). Rozcieńczyć 10 ml. płynu w 2 litrach wody (1:200, pH ok. 8) Przy bardzo silnych zabrudzeniach stosować większe stężenie płynu lub preparat bez rozcieńczenia. Po zastosowaniu płynu bez rozcieńczenia umytą powierzchnię spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Skuteczność działania AS-2 poprawia:

– podwyższona temperatura roztworu,
– działanie mechaniczne (np.: użycie szczotki),
– czas (zabrudzone miejsca polać odpowiednim roztworem FP-2 lub preparatem nie rozcieńczonym na kilka minut).

NIEBEZPIECZEŃSTWA:

Xi – Preparat drażniący

– Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę;
– Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu;
– Chronić przed dziećmi;
– Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza;
– W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę;
– W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą – nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych;
– Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:

Opakowania jednostkowe:1, 5 litrów.