super pasta pbh do mycia rąk
 

tel.: +48 601 71 71 80

AS-2M, niskopieniący płyn do maszynowego mycia powierzchni silnie zabrudzonych

OPIS:

Alkaliczny, silny środek myjący przeznaczony do użytku w automatach szorująco-suszących (szorowarkach) i maszynach wysokociśnieniowych. Preparat niskopieniący, nie powlekający.

Posiada bardzo dobre właściwości rozpuszczające. Usuwa nierozpuszczalne w wodzie zabrudzenia organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (np. tłuszcze) oraz syntetycznego (np. smary) z różnych powierzchni. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach, wyczuwalny przy dużych rozcieńczeniach pozostawiając na długi czas uczucie świeżości.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do mycia i czyszczenia powierzchni twardych; niezabezpieczonych; wodoodpornych i zasado-wodo-odpornych podłogowych np.: laminat, glazura, terakota, lastriko.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

– warsztaty samochodowe,
– hale produkcyjne,
– biura,
– hotele,
– inne pomieszczenia użytku publicznego.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA:

– Mycie maszynowe :
– automaty szorująco-suszące (szorowarki),
– maszyny wysokociśnieniowe (mycie pod ciśnieniem).

DOZOWANIE:

– Stosować z zimną lub letnią wodą.
– W automatach szorująco-suszących:
– codzienna pielęgnacja: dozowanie: 1:200 z wodą (pH ok. 10,5)
– mycie okresowe: dozowanie: 1:100 z wodą (pH ok. 10,8)
– mycie gruntowe (powierzchnie bardzo silnie zabrudzone): 1:30 z wodą (pH ok. 10,9) lub w ekstremalnych przypadkach 1:15 z wodą (pH ok. 11).

W maszynach wysokociśnieniowych:

Dozowanie: od 1:5 z wodą (pH ok. 12) do 1:10 z wodą (pH ok. 11,8)

NIEBEZPIECZEŃSTWA:

Xi ? PREPARAT DRAŻNIĄCY

– Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę;
– Chronić przed dziećmi;
– Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza;
– W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ? pokaż opakowanie lub etykietę;
– W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą – nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych;
– Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:

Opakowania jednostkowe: 5 litrów.